Doanh nghiệp Nam Phi tìm kiếm đối tác Việt Nam để nhập khẩu hạt điều

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu Công ty Chateau Gateaux (Pty) Ltd, là một công ty của Nam Phi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hạt điều. Hiện công ty đang có mong muốn tìm kiếm đối tác Việt Nam để nhập khẩu hạt điều sang Nam Phi. Các doanh nghiệp quan tâm đề nghị liên hệ với công ty:

Company: Chateau Gateaux (Pty) Ltd

Add: 49 Island Circle, Riverhorse Valley Business Estate, Effingham, Durban, 4017; Suite 145, private bag X10, Musgrave, 4062

South Africa

Tel: +27 31 569 6964 (ext 626)

Fax 0866826595

Email: mal@chateaugateaux.co.za

Handphone: 082 800 0978

Director: Malcolm Lyle

Hoặc

Chị Nguyễn Thị Chi – Ban QHQT/VCCI

Tel: 04-35742022/ext 245

Fax: 04-35742020

Email: chint@vcci.com.vn

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>