Được sử dụng kết quả giám định cho các lô hàng NK tiếp theo

HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời đề nghị của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, hướng dẫn thủ tục đối với mặt hàng khai báo là dây thép thuộc mã số 7229.90.90.

Được sử dụng kết quả giám định cho các lô hàng NK tiếp theo nếu cùng tên hàng, xuất xứ… NK từ một nhà sản xuất.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại điểm g, khoản 1, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT- BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ về việc sử dụng kết quả giám định, phân tích, phân loại để khai tên hàng, mã số hàng hóa NK.

Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam thực hiện sử dụng kết quả giám định, phân tích, phân loại để khai tên hàng, mã số hàng hóa NK theo đúng quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng đẫn các Chi cục Hải quan thuộc đơn vị quản lý căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 24 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, quyết định việc sử dụng kết quả phân tích, giám định của các lô hàng dây hàn bằng thép hợp kim thuộc mã số 7229.90.90 đã thông quan trước đó để thực hiện thủ tục hải quan cho các lô hàng tiếp theo của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam có cùng tên hàng, xuất xứ, mã số hàng hóa khai báo, NK từ cùng một nhà sản xuất.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>